קופסת 10 כפפות חד פעמיות 

קופסת 10 כפפות חד פעמיות 
כוללת 10 כפפות חד פעמיות
ניתן למילוי חוזר
מיתוג צבעוני

Skip to content